Bovisa-Vittoria station bridge

Milano - 1983
Architettura: Aldo Favini